Opmerkelijk

Guido sparreboom over landbouwgif

Geschreven door : Guido Sparreboom

Op de Biologisch.website is alles te lezen over een gezonde lifestyle en daarom ook veel over biologisch voedsel. Ons doel is dat mensen zich bewust zijn over hun gezondheid, het dieren welzijn en het milieu.

Nederland is een welvarend land waar we trots op mogen zijn. Helaas gaat onze economie ook ten kosten van veel dingen die voor ons erg belangrijk zijn, namelijk onze gezondheid, dierenwelzijn en milieu. Zo is Nederland samen met Korea en Japan een van de landen met het hoogste landbouw gif gebruik. Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de gevaren van gif voor het milieu, voor de gezondheid van omwonenden en voor de biodiversiteit. Veel bodemwater, rivieren en ook ons drinkwater is hierdoor vervuild geraakt. Het kost de waterzuivering centrales de grootste moeite om deze chemische stoffen, afkomstig van o.a. kunstmest en landbouwgif, te zuiveren uit het water. Ook de nuttige dieren in de natuur, zoals de honingbij, kunnen nog nauwelijks overleven. Zo vallen er steeds meer schakels weg om een gezond milieu te behouden.

Het is helaas dan ook geen sprookje dat er in de landbouw wel 800 soorten gif worden gebruikt, die uiteindelijk dan wel in kleine dosering, in ons voedsel en vervolgens ons lichaam komen. De bewijsvoering dat deze kleine doseringen nadelig kunnen zijn voor de gezondheid verloopt traag. Er is groot geld en er zijn veel belangen mee gemoeid en dat maakt het lastig om duur onderzoek en proceskosten te bekostigen van wetenschappers die zich ernstig zorgen maken over deze gevaarlijke gifstoffen.
Pesticiden zijn er vaak voor gemaakt om het zenuwstelsel van insecten te beschadigen. Ze zijn dan ten dode opgeschreven, omdat de hormonale en neurologische zenuwen aangetast worden, door de werking van de chemische stoffen. De pesticiden zijn goedgekeurd door de EU en zouden daarom veilig moeten zijn. Het is echter onbekend wat de effecten zijn van stapeling en kruis reacties voor de mens.

Het gif is dus bedoeld om het zenuwstelsel van insecten lam te leggen, maar omdat wij mensen vele malen groter zijn, gaan wij er niet direct aan dood. Allerminst zal het bijdragen aan onze gezondheid. In tegendeel, het zou wel eens kunnen bijdragen aan de toenemende hoeveelheid chronische ziekten en meest ernstige ziekten in Nederland.

Als we de Nederlandse bevolking gezond willen houden, samen met het milieu en drinkwater, dan zou er op de gangbare landbouwproducten waar landbouwgif op- en in zit, waarschuwingen moeten staan als: Pas op, deze producten zijn tijdens de teelt bespoten met landbouw bestrijdingsmiddelen die huidirritaties kunnen veroorzaken, voor hormonale verstoringen kunnen zorgen of mogelijk kankerverwekkende gifstoffen kunnen bevatten en slechte gevolgen hebben voor het milieu en drinkwater. Je ziet dan bijvoorbeeld aansluitend geen fotootje van gelukkige ouders met gezonde kinderen die genieten van een gezond product, maar een doodskop met deze waarschuwingstekst.

De vraag is of mensen dan nog zo vrolijk hun boodschappen gaan halen bij de supermarkt en of er dan niet veel meer mensen toch maar snel over gaan stappen naar biologisch.

Het gevaar is heel reëel, maar wanneer onderzoek dit gevaar weerlegd, wordt dit toch vaak niet als waar aangenomen.

Op lange termijn kunnen door een verstoring aan het centrale zenuwcentrum de gifstoffen bij kinderen leiden tot leerstoornissen, gedragsproblemen en motorische stoornissen Een waarschuwing op producten zouden ouders en consumenten bewust kunnen maken, van mogelijke gevaren zoals nu te zien is bij sigaretten.

Waarom wordt er niet meer gewaarschuwd als het zo gevaarlijk is?

Dat is een goede vraag en het antwoord is simpel: blijkbaar is geld belangrijker dan gezondheid en mensen worden niet voldoende door de overheid beschermd. Daarbij is er onvoldoende direct bewijs, waardoor grote multinationals geen aanpassing hoeven te doen.
Bij productie van groente en fruit worden verschillende bestrijdingsmiddelen gebruikt. Zo heeft kan een mandarijn wel tien verschillende gifstoffen bevatten en druiven meer dan zes. Deze pesticiden moeten ervoor zorgen dat insecten, schimmels en onkruiden dood gaan. Echter, de pesticiden komen uiteindelijk niet alleen op de vrucht terecht, maar ook ín de vrucht, omdat ze op worden genomen door de wortels van de plant. deze stoffenkrijg je er niet af door de groente en het fruit te wassen. De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) controleert minimaal en met steekproeven op groente en fruit producten. Ze controleren alleen de buitenkant van het product en als dit binnen de norm valt, dan mag het product gewoon verkocht worden. Het probleem zit echter in het stapelen van gifstoffen en omdat ze moeilijk afbreekbaar in het lichaam, kunnen deze dan zeker wel giftig zijn.

Zo kan een kind bij inname van twee vruchten al meer gif binnenkrijgen dan volgens de internationale norm toegestaan. Ook de boeren en omwonenden lopen een direct risico wanneer er met gif wordt gespoten en ook hierop is weinig of geen controle en ook niet op de hoeveelheid. Er zijn heel veel rampverhalen over boeren en hele dorpen in het buitenland die ziek zijn geworden van Westerse chemische bestrijdingsmiddelen. Maar kanker, allergie, longproblemen, chronische ziekten, hart- en vaatziekten, onvruchtbaarheid en bijvoorbeeld hormonale schade zijn moeilijk te bewijzen en worden al te graag in de doofpot gestopt. Of de gezondheidskosten opwegen tegen de economische financiële voordelen is maar zeer de vraag. Reken ook de Co2 of klimaatveranderingen en de prijs om het milieu schoon te houden daarbij op en je hoeft geen econoom te zijn om te weten dat we uiteindelijk met z’n allen de prijs gaan betalen voor deze chemische gifstoffen.

Zwangere vrouwen

(ongeboren) baby’s en kleine kinderen zijn de meest kwetsbaar groep, maar ook jongeren die in de groei zijn en ouderen horen hierbij.

Bestrijdingsmiddelen kunnen in groente en fruit zitten maar ook op andere producten. Zo wordt er nog rond ziekenhuizen en bejaardenhuizen door onze hoveniers veel gespoten met Glyfosaat om de onkruiden uit de rond omliggende tuinen te krijgen. Zo zijn er sporen van onkruidverdelger glyfosaat in (Duits) bier gevonden. De hoeveelheid giftige stof is in sommige gevallen driehonderd keer zo hoog als toegestaan in drinkwater. Natuurlijk is er geen gevaar! Volgens de gezondheidsorganisatie WHO is glyfosaat mogelijk kankerverwekkend, maar het Europese adviesbureau voor voedselveiligheid EFSA zegt dat dit waarschijnlijk niet zo is. Voedsel en Waren Autoriteit: ‘Veiligheid staat niet ter discussie’.

We kunnen nog heel veel vertellen over deze kwalijke zaken en dat doen we ook in de andere blogs.

Voor nu: leef je leven, leef bewust.