Opmerkelijk

Nuon Groen met kolencentrale?

Geschreven door : Guido Sparreboom
Nuon Groen met kolencentrale?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energie bronnen zoals wind en zonne energie. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de gewone elektriciteit, die dan “grijze stroom” wordt genoemd en verkregen wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. Lees ook:  Groene elektriciteit uit kolen- en gascentrales

Laat een reactie achter