Duurzaam

Milieuzones, vervuilende diesels en elektrische auto’s in Green News

Geschreven door : Guido Sparreboom

Parijs, Mexico-Stad, Madrid en Athene maakten eind 2016 gezamenlijk bekend dat ze vanaf 2025 een verbod op dieselauto’s willen in de stad om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd zullen ze investeren in de aanwezigheid van schoon openbaar vervoer en goede fiets- en wandelpaden. Noorwegen wil zelfs vanaf 2025 alleen nog elektrische auto’s toelaten in de binnenstad van Oslo. Na 2030 moeten ook alle nieuwe schepen en veerboten emissievrij zijn. De Franse minister van milieu presenteerde onlangs om de verkoop van alle diesel- en benzinemotoren per 2040 te verbieden. In 13 Nederlandse steden is het al verboden om in de binnenstad of milieuzones met vrachtwagens te rijden. Rotterdam en Utrecht gaan een stapje verder. Hier gelden ook milieuzones voor oude diesel personenwagens in de binnenstad. Ook zal per 1 januari 2019 dit in Arnhem worden ingevoerd en ook Nijmegen zal zeker het voorbeeld gaan volgen.

Vervuilde lucht zie je niet, ruik je niet

Ondanks dat de luchtkwaliteit in Nederland bedroevend slecht is en in de binnensteden vaak ver boven de norm ligt, is het voor veel Nederlanders niet duidelijk wat vervuilde lucht nu werkelijk met je gezondheid kan aandoen. Je zou het kunnen vergelijken met het roken van 5 sigaretten per dag aldus Milieudefensie. Op basis van de berekeningen die Milieudefensie presenteerde, kwam Rotterdam uit op bijna zeven meegerookte sigaretten en andere steden zoals Amsterdam en Utrecht op 5 sigaretten per dag. Roken is schadelijk voor de gezondheid en het is raar om te bedenken dat kinderen op speelplaatsen ‘meeroken’ met de uitlaatgassen van het verkeer.

Emissie uitstoot

Om de klimaatverandering tegen te gaan, heeft Europa een norm ingesteld voor de uitstoot van Co2. Sinds 2008 lag de gemiddelde CO2-uitstoot in EU in 2013 al onder de norm van 130 g/km die in 2015 van kracht is geworden. Vanaf 2021 geldt een strengere norm van 95 g/km. In de jaren daarvoor moet een steeds groter deel van de nieuwe auto’s al aan deze norm voldoen. CO2 is niet giftig, we produceren het zelf ook als we uitademen. De giftige uitlaatgassen worden NOx genoemd of fijnstof.

Roetdeeltjes

Moderne auto’s moeten dus aan de norm voldoen. Het gaat hier niet alleen om Co2, maar ook roetdeeltjes die de longen ernstig kunnen vervuilen. Zo zijn de roetdeeltjes van diesels, de Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s), kankerverwekkend.
Het roet en dus de PAK’s ontstaan door onvolledige verbranding van de brandstof en motorolie. Dieseluitlaatgassen bevatten een mengsel van verschillende PAK’s en hebben dus verplichte fijnstoffilters. Sinds dieselauto’s zijn uitgerust met fijnstoffilters is de vervuiling sterk afgenomen. Volgens het onderzoek stoot een benzineauto bij 20 graden buitentemperatuur tien maal zoveel fijnstof (uitgedrukt in PM) uit als een moderne diesel. Bij -7 graden is dat zelfs 62 maal zoveel. Diesels worden door deze roetdeeltjes en de daarbij komende NOx momenteel beschouwd als de meest luchtvervuilende auto’s, maar benzine auto’s zijn ook zeker niet schoon te noemen, verre van dat!

NOx

De temperatuur is in een dieselmotor tijdens de verbranding veel hoger dan in een benzinemotor. En juist bij die hoge piektemperaturen bindt de onschuldige stikstof (N2) uit de lucht zich aan de eveneens uit de lucht afkomstige zuurstof (O2) tot stikstofoxiden (NOx).
Stikstofoxiden is een verzamelnaam voor stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). Deze stoffen zijn allebei schadelijk voor de gezondheid en dragen bij aan onder andere de verzuring van regenwater en aan de afbraak van de ozonlaag.
Het voeldoen aan de NOx-norm is voor diesels dus veel moeilijker dan voor benzine auto’s. Onmogelijk is het niet om aan de eisen te voldoen, het gaat alleen wel ten koste van de prestaties en het verbruik.

Sjoemelen met dieselauto’s

Niet alleen bij Volkswagen was er sjoemel software in de diesels geïnstalleerd, maar ook bij andere automerken werd de zogenoemde sjoemel software ontdekt. Door deze sjoemel software leek de diesel schoon en aan de norm te voldoen. Maar zodra de wagen op het wegdek kwam, ging de uitstoot van CO2 en NOx sterk omhoog. Om de prestaties hoog te krijgen en toch binnen de norm te blijven, werd er op grote schaal gesjoemeld met diesels. Sommigen overschrijden zelfs de milieunormen met 1000 tot 4000 procent als het gaat om NOx.

Er is gesjoemeld met de gezondheid van mensen

We zijn dan ook als burger weer slachtoffer van fabrikanten die maling hebben aan de gezondheid van mensen en de controle erop was slecht te noemen. Veel mensen of actievoerders waren al ontevreden over de slechte luchtkwaliteit vóór de sjoemel affaire aan het licht kwam, maar nu heeft het vertrouwen in de overheid opnieuw een deuk opgelopen.

Waar is nog schone lucht?

Midden in de natuur is soms nog schone lucht te vinden, maar overal is luchtverontreiniging. Wel is het in de grote steden erger dan op het platteland. Ook op het platteland is de luchtkwaliteit niet goed te noemen aangezien deze wordt vervuild door grote diesel tractoren (die minder tax hoeven te betalen voor de diesel) en door de landbouwintensiteit, mest en veehouderij.

Wat voor gezondheid problemen kan het geven?

Ondanks dat de laatste 10 jaar wetenschappelijk onderzoek in binnen-en buitenland aangetoond heeft dat het veelvuldig inademen van onzichtbare deeltjes kan leiden tot geïrriteerde longen, verminderde longcapaciteit, astma, chronische bronchitis en o.a. hart- en vaatziekten, worden er maar langzaam maatregelen genomen. Op individueel niveau is nauwelijks aan te tonen dat iemands longproblemen veroorzaakt zijn door fijnstof, waardoor de overheid zich niet snel genoodzaakt voelt om maatregelen te treffen.

Kanker veroorzaakt door diesels

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde na unaniem advies van kankerexperts vast dat de uitlaatgassen van dieselmotoren kankerverwekkend zijn. Ook andere gezondheidsorganisaties hebben al eerder de noodklok geluid.

Beroepsbevolking

Ook is uit onderzoek van de gezondheidsraad gebleken dat mensen die jarenlang werken in dieselrook, zoals buschauffeurs, mensen op vuilniswagens en garagepersoneel, vaker longkanker, COPD, astma en hartziekten krijgen dan mensen die hier minder aan bloot staan.

Einde vervuilende auto

Moeten we dan maar helemaal stoppen met onze vervuilde auto’s? Ook gewone benzine auto’s zijn niet schoon en ook gas is een fossiele brandstof die de Co2 op aarde verder doet stijgen. We moeten daarom naar schone alternatieve brandstoffen toe werken, zoals elektrisch vervoer.

Elektrische auto

De elektrische auto zal al in 2022 goedkoper dan de benzine of diesel en rond 2035 zullen er volgens de voorspellingen geen diesel of benzine auto meer rondrijden. Elektrisch rijden zal over 4 jaar al goedkoper zijn dan auto’s met conventionele verbrandingsmotoren. Dit vanwege de subsidie op schone auto’s en omdat vervuilende auto’s steeds meer worden belast en duurder worden door hogere eisen aan roetfilters en katalysatoren. Ook is de kostprijs van elektrisch rijden al snel aan het zakken en de oplaadpalen zijn daarbij steeds meer aanwezig in Europa. Ook zijn er meer snel oplaadstations langs de snelweg te vinden.

Stroom goedkoper

Een kilometer rijden op elektriciteit kost je thuis op het stroomnet 22 cent en aan een laadpaal zo’n 30 cent. Bij een benzinemotor zijn de brandstofkosten ongeveer 13 cent per kilometer, bij diesel circa 8 cent. Dat prijsverschil ligt niet aan de belastingen, want die zijn op elektriciteit procentueel hoger dan op brandstof. Eigen elektriciteit van zonnepanelen is natuurlijk veel goedkoper en het zal in de toekomst heel normaal zijn.

Rijksoverheid

Volgens de Rijksoverheid moet in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland duurzaam zijn. Bij de klimaatconferentie in Parijs in 2015 is besloten dat de Co2 uitstoot niet meer dan 2% mag stijgen. In Nederland moet dan in 2050 bijna alle energie van duurzame bronnen afkomstig zijn. Uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde wordt beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt er Co2 vrij en dit moet worden aangepakt.

Elektrisch rijden neemt toe

In ons land rijden momenteel ruim acht miljoen personenauto’s rond, waarvan er 21 duizend enkel gebruikmaken van een oplaadbare accu. Nog eens 98 duizend auto’s zijn een hybridemodel.

Maatregelen

Noorwegen wil wel vanaf 2025 alleen nog elektrische auto’s toelaten. Na 2030 moeten ook alle nieuwe schepen en veerboten emissievrij zijn. Noorwegen promoot al lang de verkoop van elektrische auto’s met allerlei belastingvoordelen. Dat werkt. Nergens anders in Europa rijden zoveel elektrische auto’s afgezet tegen het inwoneraantal.

Wij in Nederland volgen weer langzaam, maar zeker

Het is vooral de hoge kostprijs van elektrische auto’s die ons tegenhoudt. Mogelijk kan de overheid de vervuilers nog meer belasten en de subsidie voor schone auto’s verhogen. De financiële aanschaf van zonnepanelen ligt al voor veel mensen binnen hun bereik. Nu dan nog de elektrische auto. Leef je leven, leef bewust.

Laat een reactie achter