Health

Armoede, dik zijn en honger alles voor winst cijfers

Geschreven door : Guido Sparreboom
5.6 miljoen kinderen sterven elk jaar…

Het aantal mensen op aarde is meer dan 7,5 miljard, waarvan 2,5 miljard mensen leeft met 2 dollar per dag. Ongeveer 1.5 miljard mensen op aarde leven in extreme armoede, dat is meer dan een kwart van de bevolking van ontwikkelingslanden. Elke seconde wordt er minstens een kind geboren en elke 6 seconde sterft er een kind aan ondervoeding. Dat zijn alleen al ongeveer 5.6 miljoen kinderen en dat komt dus neer op de totale bevolking van Nederland in drie jaar tijd! De bevolking op aarde neemt dus snel toe, mede omdat we steeds ouder worden. De armoede wordt daarmee ook steeds groter, omdat er minder voedsel is en de klimaatveranderingen zorgen voor misoogsten. Overbevolking is het grootste probleem op aarde, gevolgd door vervuiling en klimaatopwarming. Allen zijn natuurlijk direct van invloed op elkaar.

Nederland is stinkend rijk

In Nederland leven maar liefst 400.000 kinderen in armoede. Dat zijn er 124.000 meer dan in 2007. In de praktijk betekent armoede geen voedseltekort, maar een gebrek aan gezond voedsel en kleren, regelmatig afgesloten worden van elektriciteit en water, vaker ziek zijn, tweedehands spullen of kapotte spullen, een onverwarmd huis, geen vakanties, sportclub, verjaardagen of schoolreisjes en de voortdurende angst om uit huis te worden gezet. Inmiddels leeft één op de negen kinderen in armoede. De meeste arme kinderen – 300.000 om precies te zijn – zijn jonger dan twaalf. Het zijn eerder kinderen van werkende ouders dan die van mensen die in de bijstand zitten. 60 procent van de arme kinderen heeft werkende ouders. Maar Nederland is stinkend rijk en ook in de wereld is genoeg geld om het probleem voedseltekort tegen te gaan. Duidelijk is dat wij als mensen ons beter voordoen dan we in werkelijkheid zijn. Daarnaast blijft armoede een feit, door overbevolking en het probleem wordt met de dag dan ook alleen maar groter.

Armoede gaat gepaard met ongezond eten

Armoede en obesitas kunnen samen gaan, omdat verkeerd ongezond voedsel goedkoper is dan gezond voedsel. Een miljard mensen in de wereld hebben honger, maar tegelijkertijd zijn er twee miljard mensen met overgewicht. In veel lage inkomenslanden groeit het aantal mensen met obesitas snel.

Vet en zoet eten is vaak goedkoper en makkelijker te verkrijgen dan gezond voedsel. Veel mensen in ontwikkelingslanden krijgen goedkoop voedsel aangeboden door multinationals. Coca Cola, Macdonalds, bewerkt voedsel etc. Gezonde voedsel als fruit en groente is vaak duurder en hierdoor worden verkeerde keuzes gemaakt.

Multinationals gaan slechts voor de winst

Derde wereldlanden krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten, belasting ontduiking is heel normaal, grondstoffen worden afgevoerd zonder dat de bevolking in die gebieden er veel beter van wordt; het zijn maar voorbeelden van wat de multinationals uitvoeren over de gehele wereld. Ze hebben het geld en dus ook de macht! Ze kunnen elke dure advocaat inhuren die ze willen of verdwijnen naar een ander land als er te veel regelgeving komt of belastingverhoging wordt ingevoerd. Ze zijn zo niet mede verantwoordelijk zoals een koning vroeger ten aanzien van zijn volk, ze zijn zo onverslaanbaar en gaan voor de grootste winsten, al gaat dit ten koste van de bevolking, natuur of het klimaat!

Geld is belangrijker dan welzijn van mensen

Multinationals willen winst maken en hebben geen belang bij volksgezondheid. Ook het milieu moet het bijna altijd ontgelden en bekende fastfood ketens en bedrijven van frisdranken, zorgen ervoor dat overgewicht in zowel ontwikkelingslanden, als westerse landen, alleen maar sterk toeneemt. Gezonde verse groente en fruit producten zijn vaak duurder dan de ongezonde, bewerkte en fastfood producten. Doordat wetenschappers, maatschappelijke organisaties en burgers zich de laatste jaren meer verzetten tegen de macht van bedrijven en gezond eten aanbevelen, zijn de winstcijfers voor ongezond voedsel enigszins in westerse landen gedaald, maar zijn nog onvoldoende om redding te bieden aan veel arme mensen.

Verkeerde keuzes door geldgebrek

Mensen gaan graag ook voor het goedkoopste en lekkerste en zijn zich minder bewust van het feit dat ze aan suiker en vet verslaafd zijn. Vaak is het vertrouwen in de overheid groot en wordt er gedacht dat voedsel ook wel beschermd is tegen schadelijk of dik makende voedingstoffen. Maar de werkelijkheid ligt anders, men weet niet dat de overheid sterk wordt beïnvloed door de multinationals en de overheid grote economische belangen heeft bij multinationals. De angst in de politiek dat het economisch minder wordt, banen verloren gaan en de partij niet meer verkozen wordt is groot. Hierdoor zijn we dus allen meer afhankelijk van de multinationals dan van de politiek.

Amerikanen dikste volk ter wereld

60% van de Amerikaanse bevolking heeft overgewicht en het ongelofelijke aantal van 27% wordt daarvoor klinisch behandeld voor obesity. In Nederland is de helft van de bevolking te dik en een kwart ernstig.

Begin jaren 80 was nog maar 27% van de Nederlandse bevolking te zwaar. In 2018 had 50% van de mensen van 20 jaar en ouder overgewicht, waarvan 15% ernstig. Van de totale wereldbevolking kampt 30% met overgewicht of obesitas. Dit zijn meer dan 2 miljard volwassenen en kinderen die gezondheidsproblemen hebben doordat ze te dik zijn in de wereld. Dat zijn er dus twee keer zoveel als in 1980. Anderzijds zijn er in totaal 8 miljoen mensen die een voedseltekort hebben. Ofwel we kunnen ons meer zorgen maken om mensen die te dik zijn en hieraan dood gaan. Hoger, armoede en obesitas hebben wel veel met elkaar te maken wat de oorzaak betreft.

Nogmaals de feiten

Maar liefst 11 procent of meer dan 8 miljoen mensen van de wereldbevolking lijdt honger. Dat terwijl ondertussen 2 miljard mensen veel te dik zijn en 600 miljoen ondertussen in een levensbedreigende staat van zwaarlijvigheid verkeren.

Het sterftecijfer van Aids, malaria en TBC zijn bij elkaar minder gevaarlijk dan het sterftecijfer van honger in de wereld. Zo’n 98 procent van de mensen die aan ondervoeding lijden verblijft in ontwikkelingslanden. Eén op de zes kinderen in ontwikkelingslanden, dat zijn er zo’n 100 miljoen, heeft ondergewicht en dat getal wordt alleen maar hoger. Overbevolking, conflict situaties, water- en voedseltekorten of klimaatsveranderingen zijn wel de grootste boosdoeners. Voedselhulp is een tijdelijke oplossing en wereldwijd zou er een omslag moeten plaatsvinden. Zo zouden rijke mensen of multinationals veel meer belasting moeten betalen en zou er op duurzame oplossingen belasting vermindering toegepast moeten worden. Daarnaast zouden zeker gezond voedsel en water voor iedereen betaalbaar of toegankelijk moeten worden.

Nogmaals de feiten over ongezond voedsel

Meer dan 500.000 mensen overlijden jaarlijks in Noord Amerika en Europa aan zwaarlijvig gerelateerde ziektes, aldus cijfers van de World Health Organisation (WHO). Deze mensen doorstaan met hun familie armoede en ellende door het ongezonde voedsel. Naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe. Zo heeft 19% van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, tegenover 11% in de hoogste inkomensgroep.

Ouderen met een lagere opleiding en inkomen eten minder groente, fruit en vis dan ouderen met een hogere opleiding en inkomen. De hogere prijs van gezonde voeding is vaak een struikelblok, maar ook het gemak, verslaving van suiker en vet en het aanbod spelen een rol. In supermarkten is 90% van het voedsel bewerkt. Dat betekent dat het voedsel meestal altijd wel ongezond is en zeker in vergelijking met voedsel dat vers is, zoals groente en fruit.

Gezonde voeding

Een gezonde voeding kan het risico verlagen op voeding gerelateerde chronische ziekten. Juist die ziekten komen vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie en kost de gezondheidszorg heel veel geld. Momenteel zijn er al grote gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge opleiding en die verschillen worden steeds groter. Mensen met een hogere opleiding leven gemiddeld 6 jaar langer en zijn zelfs 19 jaar langer gezond dan mensen met een lagere opleiding.

Leef je leven, leef bewust

Duidelijk is dat we zelf moeten beginnen met het kopen van gezond voedsel, bewegen en ons laten gelden ten aanzien van de politiek. We moeten ons lichaam en geest sterk maken met gezond voedsel. En met een gezonde geest blijven nadenken over hoe we gezamenlijk op onze mooie planeet de mensheid kunnen beschermen tegen deze ellende.

Laat een reactie achter